۱۴۰۳ جمعه ۱ تير
تکمیل و تجهیز کارگاه های رشته طراحی پارچه و لباس شعبه ارومیه

تکمیل و تجهیز صدر در صدی کارگاه های خیاطی و طراحی پارچه و لباس

1403/03/23
مجموعه تصاویر
1399
1399/06/03
  • نمایه رشته هانمایه رشته ها
    نمایه رشته ها
  • پوستر مطالعات زنانپوستر مطالعات زنان
    پوستر مطالعات زنان
ارومیه، بلوار رودکی، خیابان آبشناسان، نارون دوازدهم، دانشگاه الزهرا
کدپستی: 5715185485
تلفن: 7-33689826 (044)
دورنگار: 33689828 (044)
پست الکترونیک: urmia[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.