۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور
برگزاری اولین جلسه کمیته کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه شورای تخصصی

برنامه ریزی فعالیت ها در حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

1400/06/29
ثبت نام دوره اصول و مبانی رمان‌نویسی

مرکز نوآوری و شکوفایی با همکاری دانشکده ادبیات برگزارمی‌کند

1400/06/23
دومین جلسه شورای تخصصی شعبه ارومیه

با موضوع بررسی درخواست های آموزشی دانشجویان

1400/06/21
نشست معاونت آموزشی با دانشجویان شعبه ارومیه

تشریح فرآیندها و الزامات آموزشی

1400/06/21
برگزاری کانون ارزیابی مدیران

از طرف دانشگاه الزهرا برای نهاد پیشرفت شهرستان چالدران( بنیادعلوی)

1400/06/20
مجموعه تصاویر
1399
1399/06/03
  • نمایه رشته هانمایه رشته ها
    نمایه رشته ها
  • پوستر مطالعات زنانپوستر مطالعات زنان
    پوستر مطالعات زنان
ارومیه، بلوار رودکی، خیابان آبشناسان، نارون دوازدهم، دانشگاه الزهرا
کدپستی: 5715185485
تلفن: 7-33689826 (044)
دورنگار: 33689828 (044)
پست الکترونیک: urmia[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.