۱۴۰۰ شنبه ۱۳ آذر
برگزاری جلسه مشترک با مدیر همکاری های علمی و بین المللی

وتبادل نظر در خصوص گسترش فعالیت های بین المللی شعبه

1400/09/13
برگزاری جلسه شورای تخصصی شعبه ارومیه

جلسه شورای تخصصی شعبه ارومیه برگزار شد.

1400/09/13
انتخابات انجمن های علمی دانشجویی شعبه ارومیه

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی شعبه ارومیه برگزار شد.

1400/09/03
برگزاری جلسه برنامه ریزی رشته علوم قرآن و حدیث

با حضور مدیر گروه علوم قران وحدیث و اعضا محترم شعبه

1400/08/30
برگزاری مراسم استقبال ویژه نو دانشجویان

مراسم استقبال ویژه نو دانشجویان برگزار شد.

1400/08/23
مجموعه تصاویر
1399
1399/06/03
  • نمایه رشته هانمایه رشته ها
    نمایه رشته ها
  • پوستر مطالعات زنانپوستر مطالعات زنان
    پوستر مطالعات زنان
ارومیه، بلوار رودکی، خیابان آبشناسان، نارون دوازدهم، دانشگاه الزهرا
کدپستی: 5715185485
تلفن: 7-33689826 (044)
دورنگار: 33689828 (044)
پست الکترونیک: urmia[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.