۱۳۹۷ يکشنبه ۳۱ تير
اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی

ایمیل
مرتبه علمی

صفحه شخصی

دکتر عباس دولانیdoulani@alzahra.ac.ir
استادیار
صفحه شخصی
دکتر پریسا قربان‌نژاد
ghorbannejad@alzahra.ac.ir
دانشیار
صفحه شخصی
دکتر توحید کاظمی
kazemi@alzahra.ac.ir
استادیار
صفحه شخصی
دکتر رامین گلشائی
golshaie@alzahra.ac.ir
استادیار
صفحه شخصی
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/23
تعداد بازدید:
118
ارومیه، بلوار رودکی، شهرک فرشته، خیابان حسن‌نژاد، کوی 19، دانشگاه الزهرا
کدپستی: 1476656763
تلفن: 3332 3237 (044)
دورنگار: 3334 3237 (044)
پست الکترونیک: urmia[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.