۱۳۹۷ جمعه ۳۰ شهريور
اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی

ایمیل
مرتبه علمی

صفحه شخصی

دکتر عباس دولانیdoulani@alzahra.ac.ir
استادیار
صفحه شخصی
دکتر پریسا قربان‌نژاد
ghorbannejad@alzahra.ac.ir
دانشیار
صفحه شخصی
دکتر توحید کاظمی
kazemi@alzahra.ac.ir
استادیار
صفحه شخصی
دکتر رامین گلشائی
golshaie@alzahra.ac.ir
استادیار
صفحه شخصی
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/23
تعداد بازدید:
282
دانشگاه الزهراارومیه، بلوار شهید دستغیب، خیابان مدیریت، دانشگاه الزهرا (ساختمان سازمان برنامه و بودجه)
تلفن : 04432373332
فکس : 04432373334
 
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.