۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت
دانش آموختگان

فهرست دانش‌آموختگان شعبه ارومیه

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

1

الهام ایمان پور

93150212102

مدیریت فناوری اطلاعات

2

آیسان بیرامی

93150212103

مدیریت فناوری اطلاعات

3

اکرم بیرانوند

93150212104

مدیریت فناوری اطلاعات

4

محبوبه حیدری سورشجانی

93150212105

مدیریت فناوری اطلاعات

5

وحیده ممیزی

93150212107

مدیریت فناوری اطلاعات

6

حمیده مهدوی

93150212108

مدیریت فناوری اطلاعات

7

فرشته نامداری

93150212110

مدیریت فناوری اطلاعات

8

لیلا اسعدی

93150173103

زبان شناسی همگانی

9

فرحنازاردانه

93150744101

علم اطلاعات ودانش نشاسی

10

نرگس رودباری

93150744104

علم اطلاعات ودانش نشاسی

11

مریم صیامی عیسی لو

93150744106

علم اطلاعات ودانش نشاسی

12

زهرامحمدزاده

93150744107

علم اطلاعات ودانش نشاسی

13

لیلا ملکخواه

93150744108

علم اطلاعات ودانش نشاسی

14

بهناز ولیزاده

93150744111

علم اطلاعات ودانش نشاسی

15

ویداتاری

93150230103

حسابداری

16

معصومه حسینی نژاد

93150230104

حسابداری

17

مریم حیدری

93150230105

حسابداری

18

ریحانه حیدری بهاری

93150230106

حسابداری

19

سونیا حیدری راد

93150230107

حسابداری

20

هیرو خداجو

93150230108

حسابداری

21

الهام زارع

93150230109

حسابداری

22

گلستان صیفی

93150230110

حسابداری

23

زینب نوری فر

93150230111

حسابداری

24

فرزانه هدایت

93150230112

حسابداری

25

آمنه شناور

9418181005

کتابداری

26

هاجر قادری

9418081008

حسابداری

27

ساناز مونسی شبستری

93150277110

مطالعات زنان

28

مهسا شکوهی وند

93150277108

مطالعات زنان

29

رقیه همایون میرهیق

93150173110

زبانشناسی

30

لیلا منتظر صادق

93150173109

زبانشناسی

31

زهرا قلیزاده

9418082003

حسابداری

32

پرستو ایمانی

9418081003

حسابداری

33

سمیه رحیمی

9418081004

حسابداری

34

سهیلا استیری

93150277101

مطالعات زنان

35

عاطفه رضایی

9418081006

حسابداری

36

آرزو سید رضایی

9418082001

حسابداری

37

فاطمه جمالی

9418181002

علم اطلاعات و دانش شناسی

38

کلثوم راک

9418181003

علم اطلاعات و دانش شناسی

39

سهیلا رضابیگی

9418181004

علم اطلاعات و دانش شناسی

40

نسیم شهر آشوب

9418181006

علم اطلاعات و دانش شناسی

41

مینو لکستانی

9418181009

علم اطلاعات و دانش شناسی

42

فاطمه میر حسن پور واحدی

9418181010

علم اطلاعات و دانش شناسی

43

لیدا برمکی

9418182002

علم اطلاعات و دانش شناسی

44

خدیجه حیدری

9418182004

علم اطلاعات و دانش شناسی

45

میترا شکوری

9418182005

علم اطلاعات و دانش شناسی

46

فاطمه ایمانی پور

9418081002

حسابداری

47

معصومه رسولی

9418081005

حسابداری

48

سهیلا فرهی

9418081007

حسابداری

49

میترا مستی

9418081010

حسابداری

50

ساناز برنجی تازه شهری

9418111001

مدیریت فناوری اطلاعات

51

سعیده تقوی

9418111002

مدیریت فناوری اطلاعات

52

زینب حاتمی

9418111004

مدیریت فناوری اطلاعات

53

مهدیه عبدالله زاده

9418111007

مدیریت فناوری اطلاعات

54

آزاده لیلی

9418111010

مدیریت فناوری اطلاعات

55

مینا صادقی

9418112006

مدیریت فناوری اطلاعات

56

سودابه اسلامی

93150173104

زبانشناسی

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/30
تعداد بازدید:
796
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.