شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

Enter Title

برای مشاهده برنامه دروس رشته مدیریت فناوری اطلاعات بر روی فایل زیر کلیک نمایید:


مدیریت فناوری اطلاعات.pdf