شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

برنامه درسی ترم جاری

برنامه هفتگی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

 نیمسال دوم 93-94

ساعت

روزهای هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

شماره کلاس

چهارشنبه

مسائل جاری حسابداری

(دکتر حیدری)

تئوری حسابداری 2

(دکتر دیدار)

101

پنج شنبه

سیستم های اطلاعات حسابداری

(دکتر پیری)

اقتصادسنجی

(دکتر منصورفر)

101