شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

تاریخچه

دانشگاه الزهرا(س) دانشگاه ویژه زنان واقع در دهکده ونک تهران در سال 1343 تأسیس شد درآن هنگام با 90دانشجوبه عنوان " مدرسه عالی دختران" فعالیت خودرا در رشته های مترجمی زبان های خارجی ،منشی گری وروانشناسی آغاز نمود ورشته های فنون خانه داری را از سال دوم تأسیس به آن افزود درسال تحصیلی 54-55 مدرسه عالی دختران تبدیل به دانشگاه شد.
در حال حاضر این دانشگاه فعالیت علمی خودرا با حدود 10 هزار دانشجو در قالب 10دانشکده ، دوپردیس، یک شعبه ، دوپژوهشکده ، یک نگارخانه ویک مرکز مطالعاتی در 29 رشته / گرایش در مقطع دکتری، 70 رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و51 رشته در مقطع کارشناسی ادامه می دهد.
اولین شعبه دانشگاه الزهرا در شهرستان ارومیه تشکیل شده که در 5 رشته درمقطع کارشناسی ارشد ازمهرماه سال 1393 دانشجو پذیرفته است.ودر تاریخ 9/7/93 طی مراسمی با حضور مسئولین محترم دانشگاه الزهرا ومسئولین استان به صورت رسمی افتتاح شد.


تعداد کل دانشجویان :43 نفر