شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

اهداف

1-تأسیس دانشگاه اختصاصی دختران در منطقه با پشتیبانی دانشگاه جامع الزهرا(س)
2-حرکت در جهت بومی سازی آموزش عالی .
3- جلوگیری از خروج دختران وبانوان از کشور برای ادامه تحصیل
4- پذیرش دانشجو از کشورهای همسایه
5- اشتغال زایی برای بانوان در محیطی امن و علمی
6- ایجاد دانشگاهی سالم و اسلامی
7-تربیت و توانمند سازی زنان متعهد و متخصص در نظام جمهوری اسلامی.
این دانشگاه با طی سه مرحله راه اندازی، استقرار و توسعه درگسترش آموزش عالی و ارتقای فرهنگ و تمدن اسلامی منطقه در چشم اندازهای آتی مؤثر خواهد بود.
افزودن محتوا...