شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

امکانات شعبه ارومیه

سایت کامپیوتری

کتابخانه

سالن اجتماعات

بوفه

نمازخانه

کلاس های مجهز به ویدئو پروژکتور