شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

>

گزیده ای ازبیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی دردیدار رئیس ومسئولان دانشگاه الزهرا(س) –1391/2/25

بسم الله الرحمن الرحیم
عقیده بنده این بوده وهست که نظام جمهوری اسلامی باید از دانشگاه الزهرا(س)خیلی استقبال بکند وقدر این دانشگاه رابداند . این دانشگاه مظهر یک حرکت علمی درمیان بانوان کشور است اینجا یک مرکز اختصاصی است، این می تواند ظرفیت نظام اسلامی رادر پرورش وعرضه کردن سطح بالایی از بانوان وزنان نشان بدهد.در این دانشگاه تربیت متمرکز است روی دختران . این خود یک مسئله مهمی است، آن هم با توجه به موضوع تک جنسیتی بودن این دانشگاه.هرچه دانشگاه الزهرااز لحاظ علمی وکیفیت کار وپیشرفت کاربهتر باشد این فکر بیشتر تقویت خواهد شد که می توان دانشگاه تک جنسیتی داشت واز فرصتهای خوب در این دانشگاه استفاده کرد.بنده عقیده ام این است که باید به این دانشگاه کمک شود شما خانمها هم سعی کنید به هیچ حدی قانع نشوید یعنی واقعا همان چیزی که در افق چشم انداز دیده شده – یعنی دانشگاه تک جنسیتی درجه یک در سطح دنیا را واقعا دنبال کنید که بشود.

شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا

ارتباط با ما

 دانشگاه الزهرا(س) با هدف دستیابی به چشم انداز 1404 به تأسیس شعبه بین الملل در مقطع تحصیلات تکمیلی در استان آذربایجانغربی اقدام نموده است. راه اندازی این شعبه باحمایت وعزم مسئولین محترم استان و وزارت علوم از سال 1392 آغاز شد و در نیمسال اول تحصیلی 93—94 اولین گروه از دانشجویان در پنج رشته تحصیلات تکمیلی، پذیرش وتحصیل خودرا در شعبه آغاز کردند .

تاریخچه
اهداف
سرپرست شعبه

سرپرست شعبه : سرکارخانم دکتر قربان نژاد
کارشناس اداری – آموزشی: سرکارخانم اعظم رسولی
محل فعلی شعبه: دفتر آموزش وپژوهش استانداری آذربایجانغربی
تماس با ما: 04432373332

فکس: 04432373334